Praktijk

 De lessen

 

 De lessen worden d.m.v. een instructiekaart bijgehouden. Zo heb je inzicht in je vorderingen en waar je nog aan moet werken.

 

 Je rijdt altijd in dezelfde auto, Renault Clio 1.5 dci, van alle gemakken voorzien.

 

 Je wordt thuis of op locatie opgehaald en weer teruggebracht.

 

 Lessen worden zowel overdag als 's avonds gegeven en in het weekend.

 

 Losse lessen kunnen contant betaald worden.

 

 Pakketten kunnen in 2 of 3 termijnen betaald worden. Een examen kan alleen aangevraagd worden indien het pakket volledig betaald is.

 

 

 

 

Triple T

 

De tussentijdse toets (TTT) is geen verplichte toets maar een handige test om te bepalen of het praktijkexamen al ingepland kan worden.
Deze toets, afgenomen door het CBR, duurt 55 minuten en verloopt precies zoals een echt praktijkexamen.

Wanneer de bijzondere verrichtingen met goed gevolg zijn uitgevoerd krijg je hiervoor vrijstelling voor het examen.

 

Na afloop van de toets kan je instructeur een adviesformulier voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht (uitleg formulier). Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

 

 

 

Zo gaat het bij het praktijkexamen

Praktijk-examen

 

Om deel te kunnen nemen aan het praktijk-examen moet je 18 jaar zijn, en in het bezit zijn van een theoriecertificaat (één jaar geldig).

 

Voordat de rijschool het praktijk-examen voor jou kan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven.

Dat doe je met een machtiging via Mijn.CBR.nl

 

Op de dag van het examen word je door je instructeur opgehaald. Je kunt je voorbereiden en nog even rijden voordat je op examen gaat. Na het examen wordt je ook weer thuis afgezet.

 

De volgende documenten moet je meenemen naar het CBR;

 

de oproepkaart

een geldig identiteitsbewijs

het ingevulde formulier Zelfreflectie

eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets

 

 

het nieuwe rijbewijs
het nieuwe rijbewijs

Rijbewijs

                                                              

Het beginnersrijbewijs is een regeling voor iedereen die voor het eerst zijn of haar rijbewijs heeft behaald. Het beginnersrijbewijs is een normaal rijbewijs voor auto of motor. Het verschil is dat beginnende bestuurders in de eerste 5 jaar na het halen van het rijbewijs, strenger worden aangepakt als zij zich niet aan de verkeersregels houden.

 

Je kunt strafpunten krijgen, die geregistreerd worden door het Openbaar Ministerie, wanneer je staande wordt gehouden door de politie voor:

 

Forse snelheidsovertreding (dat is een snelheidsovertreding van meer dan 40 kilometer per uur op autosnelwegen of van meer dan 30 kilometer per uur op andere wegen).

 

Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

 

Veroorzaken van materiele schade of lichamelijk letsel door het onjuist naleven van de verkeersregels.

 

Bumperkleven met een hoge snelheid

 

Gevaar of hinder in het verkeer  veroorzaken.  

 

Als je als beginnende bestuurder binnen een periode van 5 jaar 3 keer voor hierboven genoemde feiten bent aangehouden en veroordeeld, moet je je rijbewijs inleveren bij de politie. Dit wordt gemeld aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na de melding volgt een rijvaardigheidsonderzoek. Als daaruit blijkt dat je niet rijvaardig bent, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Wat het rijden onder invloed van alcohol betreft, gelden voor beginnende bestuurders lagere percentages dan voor bestuurders met meer rijervaring. Meer informatie hierover is te vinden in het onderwerp Alcohol en drugs in het verkeer.

 

Het vernieuwde rijexamen

 

Het vernieuwde examen is 1 januari 2008 geleidelijk ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. 
Het nieuwe rijexamen is in opdracht van VenW door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren.  
Aspirant-automobilisten worden nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. In de nieuwe opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal.

 

Kijk voor meer informatie over het rijbewijs op Verkeer en Waterstaat.

 

bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat