Praktijk

het nieuwe rijbewijs
het nieuwe rijbewijs

Rijbewijs

                                                              

Het beginnersrijbewijs is een regeling voor iedereen die voor het eerst zijn of haar rijbewijs heeft behaald. Het beginnersrijbewijs is een normaal rijbewijs voor auto of motor. Het verschil is dat beginnende bestuurders in de eerste 5 jaar na het halen van het rijbewijs, strenger worden aangepakt als zij zich niet aan de verkeersregels houden.

 

Je kunt strafpunten krijgen, die geregistreerd worden door het Openbaar Ministerie, wanneer je staande wordt gehouden door de politie voor:

 

Forse snelheidsovertreding (dat is een snelheidsovertreding van meer dan 40 kilometer per uur op autosnelwegen of van meer dan 30 kilometer per uur op andere wegen).

 

Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

 

Veroorzaken van materiele schade of lichamelijk letsel door het onjuist naleven van de verkeersregels.

 

Bumperkleven met een hoge snelheid

 

Gevaar of hinder in het verkeer  veroorzaken.  

 

Als je als beginnende bestuurder binnen een periode van 5 jaar 3 keer voor hierboven genoemde feiten bent aangehouden en veroordeeld, moet je je rijbewijs inleveren bij de politie. Dit wordt gemeld aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na de melding volgt een rijvaardigheidsonderzoek. Als daaruit blijkt dat je niet rijvaardig bent, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Wat het rijden onder invloed van alcohol betreft, gelden voor beginnende bestuurders lagere percentages dan voor bestuurders met meer rijervaring. Meer informatie hierover is te vinden in het onderwerp Alcohol en drugs in het verkeer.

 

Het vernieuwde rijexamen

 

Het vernieuwde examen is 1 januari 2008 geleidelijk ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. 
Het nieuwe rijexamen is in opdracht van VenW door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren.  
Aspirant-automobilisten worden nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. In de nieuwe opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal.

 

Kijk voor meer informatie over het rijbewijs op Verkeer en Waterstaat.

 

bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat